Wenden wooden chair

Wenden wooden chair

Wenden wooden chair

Katrs mūsu krēsls sastāv no 15 – 20 detaļām. Ik detaļu izgatavojam ar izcilu precizitāti un tās visas rūpīgi saliekam kopā.Each of our chairs is made up of 15 to 20 parts. Each part is constructed with exceptional accuracy and then carefully assembled together.

Stāsts par Wenden Furniture

Kā top mūsu mēbeles tepat Jaunpiebalgā